علی مختاری

مصاحبه با علی مختاری عضو هیئت سیاسی و مسئول روابط عمومی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)در ارتباط با تظاهرات جمعه (روزقدس)

ما در هر حرکت مسالمت آميز و مدنی که موجب تداوم جنبش اعتراضی و بيانگر مخالفت مردم با دولت کودتا باشد، فعالانه شرکت می کنيم. ما مدافع طرح هرچه گسترده تر مطالبات سياسی، اجتماعی و آزاديخواهانه مردم هستيم. سياست ما در جريان انتخابات همين بود وحالا هم هرتجمع و راهپيمائی که برای بيان و پیگیری اين مطالبات برگزار شود، از آن استقبال می کنيم.

بخش: 
اشتراک در RSS - علی مختاری