احمد سخائی

نامه سرگشاده ی عضوی از جامعه تولید کنندگان به صنعت بانکداری

بدینوسیله و طی این نامه سرگشاده از کارشناسان و نخبه گان صنعت بانکداری انتظار می رودکه یک بار برای همیشه به سر در گمی صنعت بانکداری سنتی و نا کارآمد پایان داده و با مشارکت تولید کنندگان دلسوز و خادمان این مرز و بوم به کمک اقتصاد نا توان و در حال سقوط کشور بشتابند

اشتراک در RSS - احمد سخائی