اردلان صیامی

مقدمه چینی برای یک رخداد بزرگ

سپاه مالک مخازن نفتی میشود؟

گمان طراحان این است که سپاه با کسب مالکیت میدان نفتی میتواند با شرکتهای خارجی(اکثرا شرقی ها) به شرط آوردن سرمایه شریک شود. این همان قالب قرار دادهای مشارکت در تولید است که در زمان شاه اجرا میشد ولی در 30 سال گذشته دولتمردان جمهوری اسلامی آن را استعماری دانستند، ولی امروز توسط سپاه مجاز اعلام شده است.

اشتراک در RSS - اردلان صیامی