جواد طالعی

ایران در انتظار تورم ۴۰ درصدی

وزیر اقتصاد دولت دهم اعلام کرده که لایحه هدفمند کردن یارانهها از سه ماه دیگر اجرا میشود. محمود احمدینژاد از حذف چند صفر اسکناسها خبر داده است. کارشناسان اقتصادی، ۴۰ درصد تورم را برای ایران پیشبینی میکنند.

اشتراک در RSS - جواد طالعی