ش. فردا

آنچه ما می گوییم و آنچه از ایشان می شنویم

جنبش سبز، که من اصرار دارم حرکت دمکراسیخواهی و عدالتخواهانه فعلی را به این نام بخوانم و برعکس بسیاری از فعالین در فضای مجازی و طرفداران جنبش چپ از این بابت هیچ باکی از آن ندارم، با تداوم و تعمیق در جامعه و پس از برآمد مجددش در خیابان، مدعیان و مفسران فراوانی یافته است

جناحبندیهای حاکمیت، دو سویه یا چند سویه؟

آنچه امروز در صحنه سیاسی ایران روی می دهد، جدا شدن سه جریان اصلی راست افراطی است که مشترکاً پروژه کودتای انتخاباتی را به پیش بردند. (جناحی که ما آن را اصولگرا می خوانیم، هرگز بخشی از این پروژه نبوده ولی در آغاز به آن متمایل بود و البته الآن به منتقد جدی آن مبدل شده است)

جنبش سبز، اصل ولایت فقیه و اعتقادات مذهبی

نه اسلام و نه اصل ولایت فقیه در قانون اساسی موانع غیر قابل نفوذی برسر راه جنبش اصلاح طلبی ایجاد نمی کنند. جنبش اصلاح طلبی در سیمای فعلی خود یعنی جنبش سبز همواره در تداوم بوده و رو به اعتلاست، و البته همچون هر جنبش مدنی دیگر با صبر و استقامت و پرهیز از خشونت و تند روی به سرمنزل مقصود خواهد رسید

رادیکالیسم در جنبش سبز با انقلابیگری متفاوت است

جنبش سبز علیرغم شعارهای رادیکال و بسیار هوشمندانه خود از انقلابیگری افسار گسیخته فاصله داشته و دارد. آنان که این حقیقت را نفی می کنند در دو مقوله و در مقابل دو سئوال اساسی به بن بست می رسند، این نکات که در تحلیل این جنبش بسیار کلیدی و مهم هستند همواره در مقالات این بخش از جنبش چپ فراموش شده و...

انتقامجویی راهکاری غیر دمکراتیک است

تجربه انقلاب 57 و کشتارهای پس از آن به هر انسان فهیمی می آموزد که این "بخشش" تنها روشی است که می تواند ما را از دور باطل و نا خواسته "آدمکشی" و "انتقامجویی" برهاند. ما ناگزیریم که نه بخاطر آنان که امروز اسیر زندانهایی که خود ساخته اند، شده اند بلکه بخاطر آنکه ما خود در بند زندانهایی که برای ایشان آرزو می کنیم گرفتار نشویم، ببخشیم

بیدار شویم انقلاب دیگری در راه نیست

سالهاست که بورژوازی ملی از کشور ما رخت بربسته و بورژوازی لیبرال که چشم امید به تجارت جهانی دارد اختلافاتش با جمهوری اسلامی روز به روز کمرنگ تر می شود و این چنین است که "نهضت آزادی" (درست برخلاف نظر رفیق نامدار بینام که آن را نمادی از نیروهای اپوزیسیون داخلی نظام می داند) حتی فکر پیوستن به نیروهای تحول طلب و دمکرات را به سر راه نمی دهد 

اشتراک در RSS - ش. فردا