کانون ایرانیان نیویورک

اعلام حمایت کانون ایرانیان نیویورک از مراسم "کمیته برگزاری مراسم روز زندانیان سیاسی - عقیدتی"

کانون ایرانیان نیویورک بدین وسیله از عموم هموطنان ایرانی مقیم نیویورک دعوت می کند که با حضور در این مراسم همبستگی خود را با زندانیان سیاسی ایران اعلام کنند. اعلام حمایت کانون ایرانیان نیویورک از مراسم "کمیته برگزاری مراسم روز زندانیان سیاسی - عقیدتی"

اشتراک در RSS - کانون ایرانیان نیویورک