اتحاد زنان ایران برای دموکراسی (ازاد)

نیمی از عرصه سیاسی حق ما و سهم ماست!

«اعلام موجودیت تشکل مستقل سیاسی زنان ایران» «ازاد» موجودیت خود را در۱۱ فروردین ۱۳۹۱ مصادف با ۳٠ مارس ۲٠۱۲ اعلام میکند. انتخاب این تاریخ به سبب آنست که در چنین روزی بانو دکتر مهرانگیز منوچهریان (۱۳۷۹ ـ ۱۲۸۵) حقوق دان، موسیقی دان، سیاستمدار، نخستین سناتور زن در ایران و نویسنده کتاب «انتقاد به قانون اساسی ایران از منظر حقوق زنان» در تاریخ ۳٠ مارس ۱۹٦۸ میلادی مصادف با ۱۱ فروردین ۱۳٤۷ هجری شمسی موفق به دریافت اولین جایزه جهانی صلح حقوق بشر سازمان ملل متحد شد

بخش: 
اشتراک در RSS - اتحاد زنان ایران برای دموکراسی (ازاد)