انجمن پژوهشگران ایران

شکوه و عظمت نوروز

نوروزی که امسال به استقبالش شتافته ایم روزهای روشن و سرنوشت سازی را بدنبال خواهد داشت، روزهائی که آزادی ایران و ایرانیان را نُوید می دهد و ما درانجمن پژوهشگران ایران بمانند سُنت همه ساله خود، شادی و نشاط برای هموطنان مان آرزو می کنیم و امید های بسیار مان همواره و همچنان بر اینست که بیشترین تلاش و کمترین هیجان را داشته باشیم.

اشتراک در RSS - انجمن پژوهشگران ایران