شورای جوانان و دانشجویان چپ

بیانیه به مناسبت 16 آذر، روز دانشجو

آن چه که بطور عمده اجازه نمی دهد جنبش دانشجویی به میدان بیاید، موضوع فقدان افق و آرمان رهایی بخش و روشن است. این دقیقاً مشکلی است که مبارزات مردم از خاورمیانه و شمال آفریقا تا اروپا و آمریکا با آن روبرو هستند.

اشتراک در RSS - شورای جوانان و دانشجویان چپ