جهان امروز

علی جلال

غرب دست به قمار بسیار خطرناکی زده است. شروع "جنگ سرد" و یا چیزی شبیه به آن بسیار به ضرر غرب خواهد بود. شاید باز هم غرب پیروز شود اما بسیار ضرر خواهد کرد. می گویند روسیه برای توسعه اقتصادی خود به...

تقی روزبه

سیاست آمریکا در مورد تحریم ها، سیاست استفاده توأمان از گاز و ترمز بوده است تا بتوان با سرعت کنترل شده و اندکی جلو رفت و اجازه نداد ماشین دور بردارد. چرا که بنظر آنها بدون فشار سنگین تحریم، نه...

تقی روزبه

اگر جهان یک درصدی ها و 99 درصدی ها آنگونه که سند آکسفام به تصویرمی کشد واقعیت دارد، اگر خشم و عصیان و مبارزه وجود دارد- والبته اگر چنین خشمی وجود نمی داشت آنگاه هیچ کاری هم نمی شد صورت داد- و اگر...

حبیب حسینی فرد

سه سال جنگ و خونریزی و دنیایی از ویرانی و کشت و کشتار در تلفیق با اغراض ژئوپلتیک قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و ضعف فرهنگ تعامل و سازش در منطقه ما و درحالی که طرف‌های مذاکره همچنان برخواست...

ترجمه از:
رضا کاویانی

اتا به معنی وطن و آزادی برای سرزمین باسک میباشد که طی دهه ها، برای کشوری مستقل مبارزه کرده اند:"ما مسئولیت تمام عواقب فعالیتهای سیاسی خودمان را بعهده میگیریم و ..."

نظر1
لوک باربه
ترجمه از:
انور میرستاری، عضو حزب سبز اروپا

خلاصه کنیم. هشت سال گفتگوهای دیپلماتیک با ایران بر سر برنامه هسته ای آن هیچ نتیجه ای نداده است. ایران به راه خود همچنان ادامه می دهد، انگار که هیچ اتفاقی نیافتاده است. همه کارشناسان بر سر بیهودگی...

لوک باربه
ترجمه از:
انور میرستاری، عضو حزب سبز اروپا

استفاده ازهولوکاست توسط اسرائیل موجب ایجاد بحث‌های بی پایانی می شود. چند سال پیش، آوراهام بورگ، سیاستمدار اسرائیلی استدلال می‌کرد که باید به کار بردن هولوکاست به قصد سیاست داخی پایان داد. و دیگر...

لوک باربه
ترجمه از:
انور میرستاری، عضو حزب سبز اروپا

اما دیگر کسی وجود ندارد تا با اطمینان بگوید که یک حمله نظامی به برنامه هسته ای نظامی ایران خواهد توانست آن را متوقف کند. این موضوع را با دقت بیشتر از نزدیک بررسی کنیم

لوک باربه
ترجمه از:
انور میرستاری، عضو حزب سبز اروپا

در سال های اخیر، خامنه ای موفق شد ریاست جمهوری را با وجود آنکه جایگاه مهمی در دستگاه دولتی دارد و در مشکلات بزرگ سیاسی درگیر است، خوار و ذلیل کند

لوک باربه
ترجمه از:
انور میر ستاری

یک سناریو دیگری وجود دارد. فرانسوا هیزبورگ، رئیس انستیتوی بین‌المللی مطالعات راهبردی لندن و مرکز سیاست امنیت ژنو، در کتاب خود به نام «ایران، انتخاب سلاح ها»، آن را سناریو ژاپنی می نامد. این کشور...

رسول آذرنوش

از این رو چپ سوسیالیستی ایران، نه فقط باید در همبستگی با جنبش جهانی آلتر موندیالیست بلکه در فرموله کردن مطالبات جاری مردم و تدوین و تنظیم برنامه و اهداف استراتژیک، اکوسوسیالیسم رادر مرکز توجه خود...

لوک باربه
ترجمه از:
انور میر ستاری

در این سیاهه بلند و بالا، روز ۱۴ اوت سال ۲۰۰۲ با تعجب فراوانی یاد داشت شده است. در این روز، شورای ملی مقاومت ایران، یک جنبش زیر زمینی از مخالفان رژیم ایران که از سوی هر دو کشور ایران و آمریکا به...

لوک باربه
ترجمه از:
بر گردان از انور میرستاری،

دومین پرونده، نیروگاه هسته ای بوشهر بود که آلمانی ها قرار داد آن را در سال ۱۹۷۵ امضا کرده بودند. پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ کارها معلق شد. نیروگاه در آستانه بهره برداری بود. آلمانی ها آن را تمام نکردند...

یونس پارسا بناب

علیرغم این تخریب ها و جنایات علیه خلق های کشورهای پیرامونی مسلمان نشین سلفیست های امت پرست و بنیادگرا دائما ادعا می کنند که ضد امپریالیست هستند تا بدین وسیله توده های زحمتکش کشورهای آفریقا وآسیا...

لوک باربه
ترجمه از:
انور میرستاری، عضو حزب سبز اروپا

کتاب بلژیک و بمب در باره تاریخ بمب اتم و انرژی اتمی در جهان و نقش بلژیک به عنوان اولین کشور تهیه کننده اورانیوم لازم و یکی از عرضه کنندگان فناوری در این زمینه است. بنا به نوشته‌های این نویسنده،...

یونس پارسا بناب

در حال حاضر معماران نظام جهانی سرمایه از طریق رسانه های گروهی جاری و دولتمردان اولیگارشی کشورهای جی 7 آشفتگی ذهنی و تشتت افکار فراگیری را در اذعان عمومی بویژه در کشورهای مسلط مرکز (شمال) به وجود...

حسن نادری

باید به خلقها، آینده ای بهتر بەغیر از جنگ را ارائه دهیم. در شرایطی که ترس و واهمه از بیکاری ناشی از بحران سیستمیک نظام سرمایه داری مالی کم کم بر رفتارهاو چا لشهای اجتماعی و تبعیض گرائی به "دیگران"...

پائول ام سوییزی
ترجمه از:
علی رضا جباری (آذرنگ)

پائول اِم سوییزی، پایه گذار مانتلی ریویو، و از سال 1949 تا زمان مرگش در سال 2004، سردبیر آن بود. این مطلب یاد داشتهای برگرفته از سخنان او در باشگاه دانشگاه هاروارد در تاریخ 22 مارس 1982 را دربر...

فرخ نعمت پور

اما اگر بە کل این تصویر، واقعیت روابط نە چندان خوب اوباما با ناتانیاهو را نیز بیافزاییم کە قبل از انتخابات آمریکا تنش های معینی را در روابط آمریکا و اسراییل بە دنبال آورد، می شود بە این نتیجە کلی...

نظر1
علی پورنقوی

رویدادهای لیبی و قطعنامه 1973 شورای امنیت در این ارتباط، نخستین موردی است که سازمان ملل و شورای امنیت با استناد به نرم "مسئولیت برای حفاظت" دست به عمل زدند. کمتر اختلافی در این باره وجود دارد که...

صفحه‌ها