انجمن قلم کردستان ایران

بیانیه در مورد بازداشت آقایان موسوی و کروبی

عنصر اصلی نگرانی ما، تجاوز به حقوق انسان است. حقوق انسان، بخشی جدایی ناپذیر از هویت بشریست. در جهان امروز که مرزها به دلایل بسیاری کمرنگ شده¬اند، تجاوز به حقوق انسان در هر نقطەای از جهان، امری نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت.

وضعیت رسانەها، روزنامه نگاران و فعالان مدنی در ایران

 ژورنال شماره سه، علاوە بر وظیفه همیشگی خود که جمع آوری خلاصه اخبار مربوط به وضعیت رسانهها، فعالان مدنی و روزنامه نگاران ایرانیست، غم سنگین از دست دادن همکار عزیز و فعال مدنی و فرهنگی، صانع ژاله را نیز بر دوش دارد.

ژورنال شماره ٣ انجمن قلم کردستان ایران

بیانیه به مناسبت جان باختن صانع ژاله عضو انجمن قلم کردستان ایران

وی که روز ٢٥ بهمن ماه ١٣٨٩در حمایت از مردم مصر و تونس، در راهپیمای ای مسالمت آمیز بدین مناسبت شرکت نموده بود، در جریان ناآرامیها در تهران، مورد اصابت گلوله قرار گرفت و پس از جند ساعت دست و پنجه نرم کردن با مرگ، در سن ٢٦ سالگی جان خود را از دست داد.

به حقوق و خواسته های مردم احترام بگذارید!

ما نیز صدای خود را همراه صدای مردم کرده، و خواهان ابطال نتیجه انتخابات هستیم. هم چنین خواهان آن هستیم که انتخابات دیگری به شیوهای دمکراتیک و شفاف، تحت کنترل و نظارت مردم و نهادهای بی طرف تدارک دیده شود

اشتراک در RSS - انجمن قلم کردستان ایران