سازمان فدائیان (اقلیت)

در باره تاریخ‌نویسی به شیوه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی

هر کس که نوشته وزارت اطلاعات را از اول تا آخر بخواند، می‌بیند که در سطرسطر این نوشته، نویسندگان وزارت اطلاعات تلاش کرده‌اند بر یک دوران از مبارزات قهرمانانه کمونیست‌های ایران، که یکی از صفحات برجسته در تاریخ مبارزات توده‌های زحمتکش و ستمدیده مردم ایران است، خط بطلان بکشند.

اشتراک در RSS - سازمان فدائیان (اقلیت)