حسین منتظر حقیقی

با تمام نیرو به پایمال شدن حقوق بشر در وطنمان ایران اعتراض کنیم!

نبايد اجازه داد تا تحت عنوان دفاع ار حقوق بشر، مواضع ايدئولوژيکی گروهی تبليغ شود! تأملی بر محتوای نامه ای با امضای 170 نفر از طیف ها و گرایش های مختلف سیاسی و فعالان حقوق بشری، خطاب به آقای دکتر احمد شهید، نمایندۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد در ایران.

اشتراک در RSS - حسین منتظر حقیقی