داریوش فروهر

در راستای لغو کیفر اعدام

ما خواهان حذف کیفر اعدام از همه ی قانون های جزایی کشورهستیم تا هیچ فرمانروایی نتواند با دستآویز آن بر خلاف خواست مردم پایه های قدرت خود را استوار دارد. بيانيه ای از زنده ياد داريوش فروهر که 14 سال پيش انتشار يافت

اشتراک در RSS - داریوش فروهر