سهیلا وحدتی

این ۷ را گرامی بداریم ۷ روز به یاد ۷ یار بهایی ۷ سال در زندان

از من و شما دعوت شده است که از روز ۱۴ ماه مه، ۲۴ اردیبهشت، در هفتمین سالگرد زندانی شدن هفت زندانی عقیدتی، به یاد آنها باشیم. این هفت تن در زمره همان زندانیان عقیدتی هستند که به گفته آقای ظریف ما در ایران نداریم! بله، هفت سال از زندانی شدن آنها گذشت، در چشم به هم زدنی که ما مشغول زندگی روزمره بودیم. هفت سال را در زندان سپری کرده اند تنها به جرم اینکه به آئین بهائی اعتقاد دارند ...

نامه سرگشاده به رئیس جمهور، حسن روحانی

جایگاه زنان یک واقعیت اجتماعی است که با میزان مشارکت سیاسی، دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی و حقوق مدنی و امنیت اجتماعی، اشتغال، رفع تبعیض و خشونت علیه زنان و توانمندسازی زنان تعریف می شود. جایگاه زنان در افکار تنها هنگامی تغییر می یابد که ابتدا وضعیت زنان در جامعه در همه این زمینه ها بهبود یابد. بهبود جایگاه زنان از جمله نیاز به برنامه ریزی جدی دولت، تخصیص بودجه، و برداشتن گام های مشخص اجرایی دارد.

بخش: 

جنبش زنان ایران در جستجوی هویت: اسلامی یا سکولار

رشد جنبش زنان از یک سو، و رشد جریان نواندیشی دینی و جنبش سیاسی اصلاح طلبی از سوی دیگر نوید پدیده جدیدی را می دهد که از درون همین حکومت بیرون آمده و به مبارزه با قلب بنیادگرایی اسلامی می پردازد.

گفتگو با محمد اولیایی فرد، وکیل حسین خضری

وعده آزادی و عروسی: دامی برای اعدام

آنچه در زیر می خوانید متن گفتگویی است که با آقای محمد اولیائی فرد، وکیلی که داوطلبانه برای نجات جان حسین از مرگ می کوشد، درباره پرونده ی حسین خضری انجام شده است.

اشتراک در RSS - سهیلا وحدتی