سارا پردیس

این سه قاضی

در دادگاه انقلاب چه مي گذرد

سه شعبه دادگاه انقلاب به ریاست سه قاضی مشخص واقع در خیابان معلم تهران رسیدگی به اتهامات افرادی را که به جرایم سیاسی در کشور دستگیر می شوند، بر عهده دارند. این در حالی است که در همین دادگاه قضات بی طرفی هستند که اگر این پرونده ها به آنها ارجاع شود طور دیگری برخورد می کنند. اما نهادهای امنیتی با انحصاری کردن این پرونده ها و ارجاع آنها به این سه شعبه حکم هایی را که می خواهند از قاضی های این شعبه ها برای متهمانشان می گیرند

اشتراک در RSS - سارا پردیس