سعید ماسوری

شمائی از زندان رجاییشهر

اوضاع رجائی شهر (و البته بقیه زندانها) بسیار اسفناکتر از آن است که سلول انفرادی راه حل آن باشد. بیخود نیست که برای زندانیان در ایران گوانتانامو یا ابوغریب رویایی است دست نیافتنی و امید اعدام شدن راه خلاصی سهل الوصول تر و بسیار متداول تر است و دست یافتنی تر…

اشتراک در RSS - سعید ماسوری