سیدحسین جاودانی

عالمان ساخته و برساخته

این روزها که به سنت هر سال به روز معلم نزدیک می شویم و حاکمان جمهوری اسلامی ... مدام به تجلیل وپاسداشت معلمان می پردازند و در خلوت و جلوت از خوبی و تاثیرگذاری این قشر سخن می گویند، البته این سوال به ذهن می رسد که آیا نزد مقامات معظم و غیرمعظم ...معلمان نیز به مانند همه شهروندان ایران بر دوگونه اند و به درجه اول و دوم تقسیم می شوند و خودی و غیر خودی دارند یا خیر؟

اشتراک در RSS - سیدحسین جاودانی