تونیا کبودوند

به خاطر یک مشت ریال بیت المال!!!

چاپ مطلبی تحت عنوان «به خاطر یک مشت دلار» مورخه 19/8/1388 در روزنامه کیهان و متهم کردن آقای محمدصدیق کبودوند به تجزیه طلبی، باواکنش دختر محمدصدیق کبودوند و ارائه توضیحاتی در این خصوص منجر گردیده است که در زیر می آید

دادگاه کبودوند با اتهامی جدید در مهاباد- مصاحبه با تونیا کبودوند

براساس این گزارش و به نقل از خانواده آقای کبودوند؛ از ابتدای هفتهی جاری تماس وی با خارج از زندان قطع شده و با توجه به اطلاع حاصله از همبندان ايشان روز شنبه وی را از بند محل نگهداریشان در زندان اوين به قصد انتقال به شهرستان مهاباد جهت حضور در دادگاه خارج ساخته و تا كنون هيچ خبری مبنی بر حضور ايشان در زندان مهاباد نيز حاصل نگرديده است

اشتراک در RSS - تونیا کبودوند