الناز انصاری

همسر سعید متین پور: همسرم نیاز فوری به درمان دارد

کار بهداری را در زندان یکی از زندانیان انجام می دهد که همراه خود چند کیسه قرص دارد که به زندانیان و بر اساس بیماری که خودش تشخیص می دهد، دارو می دهد. البته این فرد پزشک نیست ولی به هر حال زندانیان بیشتر از بهداری به این شخص امید دارند.

اشتراک در RSS - الناز انصاری