بهزاد کریمی - اصغر جیلو

به مناسبت درگذشت رفیق کریم شمس الدینی

یاد یاران یاد باد!

بخش مهمی اززندگی کریم، زیر دلهره ها، محرومیت ها و فشارهای اجتماعی و روحی گذشت، ولی اوهم در برابر زور و هم در مقابل امواج قدرتمند یاس تسلیم نشد، انسان را فارغ از رنج هر قسم ستم، وآزاد از هر نوع بیعداتی خواست و در انسایت و انسانگرایی اش با همه ما وداع گفت. یاد او یاد خواهد ماند.

اشتراک در RSS - بهزاد کریمی - اصغر جیلو