مهران ادیب

بیست و نهم اسفند، سالگرد ملی کردن صنعت نفت

دکتر حسین فاطمی ... قبل از این که هدف تیر جلادان قرار گیرد خطاب به حاظران در میدان تیر گفت: "خدا راشکرمی کنم که با شهادت در این راه پرافتخار دین خود را به ملت ستمدیده و استعمار زده و غارت شده ایران ادا کرده ام". سپس از ته دل فریاد برآورد: "پاینده ایران، زنده باد مصدق"

اشتراک در RSS - مهران ادیب