کیوان باژن

یاد ۱۶ آذر را گرامی می داریم!

خصلت روشنفکری و تودەای جنبش دانشجویی دانشجویان اگرخواستارآن اند که از فشار این اتهامات و اعمال چنین سرکوب هایی رهایی یابند؛ چاره ای ندارند جز این که هرچه سریع تر علی رغم همه ی فراز و فرودها؛ علیرغم همه ی سرکوب ها برای درهم شکستن و یا حداقل ناامید کردن این حرکت جمعی؛ به اعتلای فکری خویش پرداخته؛ با دوعنصر «آگاهی» و «جسارت» از درون به نقد خود پرداخته و مسیر آینده را هرچه بهتر هموار کنند

کوتاه مثل آه

یادی از «ویکتور خارا» (1)
شاعر، خواننده، گیتاریست، آهنگساز و کارگردان تاتر مردم شیلی
مردی که با مرگ قهرمانانه اش، به افسانه یی مانا تبدیل شد و هنرمندی که در برخورد با زندگی خود و جامعه اش، چون آیینه ای به انعکاس واقعیت ها پرداخت

صمد بهرنگی و فریاد درد مشترکبه بهانهی شصت و هشتمین سال تولد صمد بهرنگی

صمد با درک این مسئله که منشا شناخت انسان، عینیت اوست و ذهن، تابع آن است، خیلی زود دانست که شناخت مسائل اجتماعیای چون فقر و بیکاری و... ازطریق درک و تحلیل و شناخت عینی نهادهای جامعه امکان پذیراست تا با این شناخت، بتوان به درک تضادها درجامعه نائل آمد، و تضاد اصلی را از تضادهای فرعی باز شناخت.

اشتراک در RSS - کیوان باژن