فراز یکیتا

نهضت آزادیستان

به مناسبت 22 شهریور، 90اُمین سالگرد به خون خفتن قیام شیخ محمد خیابانی "خیابانی، خطیبِ ماهری بود. صدای شیخ به هنگام سخنرانی، چنان طنین انداز می شد، كه صدایش را از دور نیز می توانستی بشنوی. او سخنانش را با صراحت بیان می كرد و لحنی موزون و آتشین داشت، چنانكه شنونده، مجذوب سخنانش می شد...

بخش: 

اعدام، به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام

میان هزاران عكس، تصویر و نوشته ی مربوط به صحنه های محاكمه، اعدام و جنازه های اعدام شدگان، حافظه ام صحنه هایی از اعدام مبارزین را از ژرفای اندیشه هایم بیرون می كشد و واژه ی دهشت بار "اعدام" در ذهنم همگام می شود با انسان، آزادی، مبارزه، اعدام؛ انسان، استقلال، مبارزه، اعتصاب، شكنجه، زندان؛ انسان، برابری، مبارزه، محاكمه، تیرباران؛ نهضت، قیام، خیزش، انقلاب، جنبش ...

اشتراک در RSS - فراز یکیتا