عبدالرضا تاجیک

سیر فعالیت های سیاسی پس از کودتای 28 مرداد

ازاقدامات مسالمت آمیز تا حرکت های چریکی به این ترتیب در دوران بیست و پنج سال پس از کودتای بیست و هشت مرداد تا رخداد انقلاب بهمن سال 1357، اتفاقات سیاسی مهمی رخ داد که تغییر هر یک می توانست تمامی تحولات بعدی را تحت الشعاع قرار دهد.

بخش: 
اشتراک در RSS - عبدالرضا تاجیک