گروهی از زندانیان سیاسی فعلی و سابق ایران

نامه سرگشاده به باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا

جامعه ایران امروز نیازمند آرامش و نشاط است تا در پرتو آن بتواند مسیر خود را به سمت اعتدال و دموکراسی در داخل و تنش زدائی و تعامل در سیاست خارجی طی کند. اثر مخرب تحریمها بر اقتصاد و شرایط زندگی مردم فضای شور و امید ایجاد شده را درهم خواهد شکست و باعث رشد رادیکالیزم در سیاستهای داخلی و خارجی خواهد شد و نه تنها کمکی به امنیت منطقه ای و بین المللی نمی کند بلکه می تواند اثری معکوس در پی داشته باشد.

اشتراک در RSS - گروهی از زندانیان سیاسی فعلی و سابق ایران