بین المللی

نیر رزن
ترجمه از:
چشم انداز ایران

از سال ٢٠٠۴ ميلادى جنگ فرقه اى و قومى در عراق آغاز شده اما در ابعاد کوچک و چون شب ها و دور از چشم خبرنگاران اتفاق مى افتد چندان توجهى به آن نمى شود. فعلاٌ آمار مجروحين بسيار اندک است اما با سرعت قابل توجهى رو به افزايش است

فرخ نعمت پور

در فضاى کنونى عراق سه مشخصه اصلى از هم قابل تفکيک هستند: چانه زنى و کلنجاررفتن نيروهاى برنده انتخابات اخيربر سر چگونگى بافت دولت آينده، مذاکرات مخفى آمريکا با نيروهاى شورشى، و سرانجام وارد شدن مستقيم جمهورى اسلامى در فضاى سياسى عراق از طريق گشودن باب مذاکره با آمريکائيها...

گئورگى ميرسکی
ترجمه از:
سيامک سلطانی

بر اساس داده هاى انستيتوى تحقيقات استراتژيک در لندن، از طريق عبور دادن گاز از ١٠٠٠ دستگاه سانتريفيوژ در نطنز، ايرانى ها مى توانند پس از سه سال، ٢۵ کيلو گرم اورانيوم غنى شده که براى ساختن يک بمب کفا يت مى کند، توليد نمايند

دارا گلستان

در چند ماه گذشته ايران ترديدى باقى نگذاشت که غنى سازى اورانيوم و پژوهش هائى با کاربرد نظامى را رها نميکند. سه کشور اروپائى به اين نتيجه رسيدند که رهبران ايران از گفتگو با آنها به عنوان وسيله اى براى کش دادن موضوع استفاده مى کند و در واقع به دنبال وقت کشى ميباشد

فرخ نعمت پور

تشديد آتش نفاق ميان شيعيان و سنيها، تنها به خود عراق محدود نخواهد ماند. و اين ميتواند خيلى سريع به مناطق و کشورهاى ديگرى هم کشيده شود که در آنها شيعيان و سنيها از درصد بالائى برخوردارند

فرخ نعمت پور

پيشروى نيروهاى مذهبى، بايد جناح سکولار را هوشيار سازد که در بازى سياست، عدم توجه به خواست توده هاى محروم جامعه، تسليم محض بازار آزاد شدن، درها را بدون حساب و کتاب به روى بازارهاى منطقه و جهانى گشودن، و تنها از زاويه سياسى ديدن، ميتواند تبعات خطرناکى داشته باشد

دارا گلستان

نماينده حزب دموکرات آمريکا درمورد مسائل مربوط به ايران نه تنها ايرادى از سخنان ساليانه اخير بوش نگرفت بلکه کمترين اشاره اى هم به آن نکرد. ميتوان اين برداشت را کرد که در مورد ايران سياستهاى بوش مورد توافق همه جناحهاى هر دو حزب عمده آمريکا باشد

ترجمه از:
حسن نادری

ما اميدواريم که نيروهاى مخالف جنگ، پيچيدگى شرايط عراق را درک نمايند. در عين حال، ما از تمام احزاب و سازمانهاى کشورهائيکه به عراق نيرو فرستادند، ميخواهيم تا فراخوان به عقب نشينى نيروهاى کشورشان بدهند

فرخ نعمت پور

تاخير معنادار و طولانی در اعلام نتايج نهائی انتخابات پانزده دسامبر عراق، نشان از وخامت روزافزون اوضاع داخلی و نيز تنش جدی در روابط مابين نيروهای عمده و اصلی سه گانه اين کشور دارد...

کلب پاولوفسکی
ترجمه از:
سيامک سلطانی

همه انتخاباتی که در طول سال جاری انجام شدند همراه بودند با جنگ مابين ناظرين انتخابات و جنگ بين ارزيابی اين ناظرين از نتايج انتخابات. چنين چيزی در گذشته وجود نداشت و اين البته هرچند پديده مثبتی نيست، ولی اجتناب ناپذير است

فرخ نعمت پور

برنامه کاهش نيروهای آمريکائی در عراق متعاقب انتخابات پانزدهم دسامبر که‌ طی آن پروسه‌ اصلی ايجاد دولت نوين عراقی آغاز ميشود، برای موفقيت خود احتياج به‌ آن دارد که‌ هم همکاری کشورهای پيرامونی و بويژه‌ ايران تامين شود و هم به‌ علت ضعف شديد نيروهای عراقی در کنترل اوضاع، جبهه‌ شورشيان از طريق ايجاد يک پروسه‌ حل سياسی بشدت تضعيف شود

نوام چامسکی
ترجمه از:
کاوه عظیمی

در اثر حضور مردم ونزوئلا در صحنه و پشتيبانی وسيع آنان از دمکراسی که آن را با جديت دنبال و حراست می کنند، کاری که کمتر از رهبران سياسی آمريکائی بر می آيد، دولت آمريکا مجبور به عقب نشينی از مواضع تهاجمی اش گرديد و کودتا بر عليه دولت مردمی ونزوئلا شکست خورد. آمريکائيان از آن به بعد در ونزوئلا به را ه حل های خرابکارانه در اين کشور توسل جستند

ترجمه از:
ا. آذرنگ

کشورهايی که تا کنون به پيمان منع گسترش اتمی نپيوسته اند، بايد آنرا امضاء کنند. در اين زمينه، مايلم يکبار ديگر اعلام کنم که هند قوياً به امر خلع سلاح و عدم گسترش اتمی، پايبند است. اما انتظار از ما برای پيوستن به پيمان منع گسترش اتمی، به نبرد با آسياب بادی شبيه است. هند همچنان پيمان منع گسترش اتمی را يک قرارداد عميقاً ناقص و تبعيض آميز ارزيابی می کند

فرخ نعمت پور

قانون اساسی که‌ اميد ميرفت بعد از سقوط صدام بری از مبانی ضد دمکراتيک باشد، به‌ علت تاثير جناح شيعيان و نيروهای واپسگرا‌ در سطح بالائی به‌ زير تاثير مبانی اسلامی رفته‌ است و بدين وسيله‌ عراق را در مرحله‌ احتمال قدرت يابی يک نظام مذهبی قرار داده‌ است.

هربرت دوچنا
ترجمه از:
انوشه کیوان پناه - المیرا مرادی

در پیش نویس قانون اساسي عراق ماده جدیدي وضع شده است که زمینه را براي خصوصي سازي منابع نفت عراق و واگذار کردن کنترل آن به فراملیتي هاي نفتي فراهم مي کند.
بر خلاف برداشتي که رسانه ها القاء مي کنند، اکثریت عراقي ها- هم اکثریت سني ها و هم اکثریت شیعیان- به وضوح با فدرالیسم مخالفند. بر اساس یک ارزیابي و نظر سنجي که در ژوئیه 2005 از طرف موسسه بین المللي جمهوری خواهان صورت گرفت، همان نهادي که از طرف دولت آمریکا مامور ایجاد مکانیسم هاي هواداري از بازار آزاد در درون احزاب سیاسي عراق شده است، 69 در صد عراقي ها خواهان قانون اساسي هستند که «یک دولت مرکزي قوي» ایجاد کند، و فقط 22 در صد خواهان واگذاري« قدرت قابل توجه به دولت هاي محلي» هستند.

روابط بین الملل سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

برپايه شناخت و ارزيابي سازمان فداييان خلق ايران ﴿اكثريت﴾، که يک سازمان سياسي اپوزيسيون است و از 35 سال پيش تا کنون در راه برقراري و گسترش دمکراسي در ايران مبارزه ميکند، اکثريت مطلق مردم ايران معتقدند استفاده از دانش هسته اي فقط و فقط بايد در خدمت مقاصد صلح آميز باشد.

حسین خرمی

به عنوان یکی از این اعضا و به عنوان یک فعال چپ در عرصه مسائل ایران که در اتحاد چپ منطقه خود نیز فعال هستم، از شورای مرکزی سازمان و بویژه کمیسیون بین الملل آن انتظار دارم که در این زمینه فعال گردد. چه در زمینه تحلیل و پیش بینی شرایط قبل و بعد از انتخابات، و چه در زمینه اتخاذ موضع نسبت به حمایت از حزب یا احزاب معین سیاسی.

فرخ نعمت پور

یکی از این تناقضها دخالت نظامی رشد تروریسم و افراط‌گرائی اسلامی در مقابل پرخاشگریهای آمریکا است. در مقابل تکنولوژی قدرقدرت و بی رقیب نظامی، اکنون بی‌رحمی و خشونت غیر قابل تصوری در جبهه‌ مخالف آن شکل گرفته‌ است که‌ حاضر است همه‌ چیز را قربانی و هلاک کند اما دشمنش نتواند سرانجام به‌ اهدافش دست یابد

امانوئل والرشتاین
ترجمه از:
احمد مزارعی

بوش خواست تا در عراق دولتی قدرتمند و هم پیمان با آمریکا بوجود آورد تا بتواند کشور عراق را هم بدرستی اداره کند، امّا تا کنون این امر اتفاق نیفتاده است. هنوز زمان درازی در پیش است تا دولت فعلی در عراق بتواند در سه زمینه توانمندی، اداره کشور و هم پیمانی مورد اعتماد برای " آمریکا" را باثبات برساند.

وله‌بک وله‌بک
ترجمه از:
فرخ نعمت‌پور

کشوری که‌ قرضش بخشوده‌ می‌شود باید این فرصت را داشته‌ باشد که‌ چگونه‌ پول‌های اندوخته‌ خود را مصرف کند.

صفحه‌ها