بین‌المللی

آ. سافارین
ترجمه از:
ا. م. شیزلی

حلقۀ کشندۀ مرگ در نتيجۀ اشغال عراق توسط آمريکا و انگلـيس به بهانۀ سرنگون ساختن «رژيم ديکتاتورى صدام» و «استقرار دموکراسى»، به گردن مردم عراق افتاد. همه و همه چيزعراقی‌ها را تا حد غير قابل تصورى...

پاتریک لو آیریک
ترجمه از:
حسن نادری

يک ميليارد و سيصد ميليون نفر از آب آشاميدنى محروم هستند و ۴٠ درصد جمعيت جهانى از داشتن امکانات فاضلاب و تصفيه آب محرومند. با هم براى تدوين طرح ماليات بر بازار بورس مبارزه نمائيم. همانطوری‌که دوستم...

مبارزه بين المللى با غير قانونى وجنايى کردن جنبش کمونيستى در جمهورى چک ضرورى است. بنابرين ما خواستار همبستگى شما هستيم و تقاضا داريم که در مورد اين تصميم بى سابقه وزارت کشور، اعتراض خود را از طريق...

ش. سیامک

از مقطع جنگ افغانستان آنزمان که‌ شورويها در آنجا حضور داشتند، آمريکائيها اسلام سياسى را متحدى جدى براى خود يافته‌اند. هنوز هم استراتژيستهاى آمريکائى اسلام سياسى را متحد سياسى خود ميدانند و...

نوام چامسکی
ترجمه از:
احمد کیهان

آتش بس فورى و مبادله زندانيان، بازپس فرستادن نيروهاى اشغالگر، ادامه "گفتگوى ملى“ در داخل لبنان، و قبول وسيع توافق جهانى براى همزيستى دو کشور اسرائيل و فلسطين که بصورت يکجانبه از طرف اسرائيل و...

مرتضی صادقی

در روزهای گذشته خبر((کشف وخنثى شدن توطئه عظيم تروريستى)) در بريتانيا در صدر اخبار جهان قرار گرفت. ((پليس بريتانيا مى‌گويد يک توطئه تروريستى براى منفجر کردن هواپيماها به هنگام پرواز از اين کشور به...

بهروز صفری

اى کاش کسانى که هنوز چپ را با «مرگ بر آمريکا» مى‌شناسند، به نفع مشترک دو ارتجاع در شعله‌ور ساختن آتش جنگ مى‌انديشيدند. آن هنگام که کارل مارکس برخى جريانات ارتجاعى ضد بورژوازى را که ماهيت اشرافى و...

حمید اشرفی

اگر سردمداران آمريکائى واقعا در فکر به‌ ارمغان آوردن دمکراسى و آزادى براى منطقه‌ هستند، حصول آن نه‌ از طريق جنگ و کشتار و دور زدن سازمان ملل، بلکه‌ از طريق تقويت نقش سازمان ملل و سعى در ايجاد و...

فرشاد نیکنام

مدتى است که‌ رسانه‌هاى عمومى از احتمال جدى حمله‌ ارتش ترکيه‌ به‌ نيروهاى پ کاکا در کوه‌هاى قنديل در شمال عراق سخن ميگويند. اجازه‌ اين حمله‌ گويا از آمريکا و دولت عراق گرفته‌ شده‌ است و در آن طرف...

ش. سیامک

نظر همه‌ به‌ حق چنين است که‌ جنگ لبنان جنگى فقط مابين حزب‌الله‌ و اسرائيل نيست، و دامنه‌ حضور نيروهاى پشت صحنه‌ در اين جنگ بسيار فراتر از خود طرفين درگير است. در اين راستا با يک نظر اجمالى و سريع...

سهراب مبشری

حادثه مهمى که هفته گذشته روى داد و به آن توجه زيادى نشد، درخواست رسمى دولت اسرائيل از آلمان براى ميانجی‌گرى جهت آزادى دو سرباز اسرائيلى از اسارت حزب‌الله لبنان بود. ترجمه سياسى اين درخواست، تقاضا...

وقتى پوتين ميگويد که اسرائيل به‌دنبال اهداف گسترده‌ترى بيش از داشتن مرزهاى امن و کسب آزادى سربازان ربوده شدهء خود است، در حقيقت ميگويد که اسرائيل با چراغ سبز آمريکا به دنبال زمين‌گير کردن حزب‌الله...

فرخ نعمت پور

جامعه‌ عراق که‌ در زمان صدام حسين يک جامعه‌ بحران زده‌ بود، اکنون پس از فروپاشى اين رژيم از طريق دخالت خارجى به‌ مراتب با‌ بحران‌هاى جديترى روبرو شده است. اگر در زمان صدام اين بحران در وجود يک...

ش. سیامک

جامعه‌ کردستان بعد از فروپاشى بعث به‌مانند ساير نقاط عراق دچار جو جنگ، ترور و ارعاب نشد و توانست آرامش نسبى خود را حفظ کند. اين امر حتى باعث شده‌ است که‌ از ساير مناطق عراق مردم زيادى به‌ کردستان...

ش. سیامک

با برجسته‌ کردن چهار‌ حادثه‌ عمده‌ (قيام مردمى در پى جنگ اول خليج فارس، آغازجنگ داخلى و آرامش نسبی پس از پايان آن و جنگ دوم خليج فارس)، ميتوان تاريخ کردستان عراق از سال ١۹۹١ به‌ بعد را به‌ چهار‌...

برخلاف كسانى كه معتقدند صلح و امنيت بين‌المللى وظيفه شوراى امنيت است و اركان ديگر در اين رابطه نقش مستقل‌ترى ندارند به نظر ميرسد تمامى اركان ملل متحد در حدود اختيارات خود مستقلاً در حفظ صلح موثر...

ترجمه از:
سیامک سلطانی

منافع آن‌ها (نيروهای محافظه‌کار) چنين ايجاب می‌کند که همه نيروی جامعه را در پيرامون مسئله‌ای گرد هم آورند؛ برای رسيدن به چنين هدفی لازم دارند که وضعيت خطر تهديد و فشار از خارج را ايجاد نمايند

نیر رزن
ترجمه از:
چشم انداز ایران

از سال ٢٠٠۴ ميلادى جنگ فرقه اى و قومى در عراق آغاز شده اما در ابعاد کوچک و چون شب ها و دور از چشم خبرنگاران اتفاق مى افتد چندان توجهى به آن نمى شود. فعلاٌ آمار مجروحين بسيار اندک است اما با سرعت...

فرخ نعمت پور

در فضاى کنونى عراق سه مشخصه اصلى از هم قابل تفکيک هستند: چانه زنى و کلنجاررفتن نيروهاى برنده انتخابات اخيربر سر چگونگى بافت دولت آينده، مذاکرات مخفى آمريکا با نيروهاى شورشى، و سرانجام وارد شدن...

گئورگى ميرسکی
ترجمه از:
سيامک سلطانی

بر اساس داده هاى انستيتوى تحقيقات استراتژيک در لندن، از طريق عبور دادن گاز از ١٠٠٠ دستگاه سانتريفيوژ در نطنز، ايرانى ها مى توانند پس از سه سال، ٢۵ کيلو گرم اورانيوم غنى شده که براى ساختن يک بمب...

صفحه‌ها