بین‌المللی

بهروز صفری

اى کاش کسانى که هنوز چپ را با «مرگ بر آمريکا» مى‌شناسند، به نفع مشترک دو ارتجاع در شعله‌ور ساختن آتش جنگ مى‌انديشيدند. آن هنگام که کارل مارکس برخى جريانات ارتجاعى ضد بورژوازى را که ماهيت اشرافى و...

حمید اشرفی

اگر سردمداران آمريکائى واقعا در فکر به‌ ارمغان آوردن دمکراسى و آزادى براى منطقه‌ هستند، حصول آن نه‌ از طريق جنگ و کشتار و دور زدن سازمان ملل، بلکه‌ از طريق تقويت نقش سازمان ملل و سعى در ايجاد و...

فرشاد نیکنام

مدتى است که‌ رسانه‌هاى عمومى از احتمال جدى حمله‌ ارتش ترکيه‌ به‌ نيروهاى پ کاکا در کوه‌هاى قنديل در شمال عراق سخن ميگويند. اجازه‌ اين حمله‌ گويا از آمريکا و دولت عراق گرفته‌ شده‌ است و در آن طرف...

ش. سیامک

نظر همه‌ به‌ حق چنين است که‌ جنگ لبنان جنگى فقط مابين حزب‌الله‌ و اسرائيل نيست، و دامنه‌ حضور نيروهاى پشت صحنه‌ در اين جنگ بسيار فراتر از خود طرفين درگير است. در اين راستا با يک نظر اجمالى و سريع...

سهراب مبشری

حادثه مهمى که هفته گذشته روى داد و به آن توجه زيادى نشد، درخواست رسمى دولت اسرائيل از آلمان براى ميانجی‌گرى جهت آزادى دو سرباز اسرائيلى از اسارت حزب‌الله لبنان بود. ترجمه سياسى اين درخواست، تقاضا...

وقتى پوتين ميگويد که اسرائيل به‌دنبال اهداف گسترده‌ترى بيش از داشتن مرزهاى امن و کسب آزادى سربازان ربوده شدهء خود است، در حقيقت ميگويد که اسرائيل با چراغ سبز آمريکا به دنبال زمين‌گير کردن حزب‌الله...

فرخ نعمت پور

جامعه‌ عراق که‌ در زمان صدام حسين يک جامعه‌ بحران زده‌ بود، اکنون پس از فروپاشى اين رژيم از طريق دخالت خارجى به‌ مراتب با‌ بحران‌هاى جديترى روبرو شده است. اگر در زمان صدام اين بحران در وجود يک...

ش. سیامک

جامعه‌ کردستان بعد از فروپاشى بعث به‌مانند ساير نقاط عراق دچار جو جنگ، ترور و ارعاب نشد و توانست آرامش نسبى خود را حفظ کند. اين امر حتى باعث شده‌ است که‌ از ساير مناطق عراق مردم زيادى به‌ کردستان...

ش. سیامک

با برجسته‌ کردن چهار‌ حادثه‌ عمده‌ (قيام مردمى در پى جنگ اول خليج فارس، آغازجنگ داخلى و آرامش نسبی پس از پايان آن و جنگ دوم خليج فارس)، ميتوان تاريخ کردستان عراق از سال ١۹۹١ به‌ بعد را به‌ چهار‌...

برخلاف كسانى كه معتقدند صلح و امنيت بين‌المللى وظيفه شوراى امنيت است و اركان ديگر در اين رابطه نقش مستقل‌ترى ندارند به نظر ميرسد تمامى اركان ملل متحد در حدود اختيارات خود مستقلاً در حفظ صلح موثر...

ترجمه از:
سیامک سلطانی

منافع آن‌ها (نيروهای محافظه‌کار) چنين ايجاب می‌کند که همه نيروی جامعه را در پيرامون مسئله‌ای گرد هم آورند؛ برای رسيدن به چنين هدفی لازم دارند که وضعيت خطر تهديد و فشار از خارج را ايجاد نمايند

نیر رزن
ترجمه از:
چشم انداز ایران

از سال ٢٠٠۴ ميلادى جنگ فرقه اى و قومى در عراق آغاز شده اما در ابعاد کوچک و چون شب ها و دور از چشم خبرنگاران اتفاق مى افتد چندان توجهى به آن نمى شود. فعلاٌ آمار مجروحين بسيار اندک است اما با سرعت...

فرخ نعمت پور

در فضاى کنونى عراق سه مشخصه اصلى از هم قابل تفکيک هستند: چانه زنى و کلنجاررفتن نيروهاى برنده انتخابات اخيربر سر چگونگى بافت دولت آينده، مذاکرات مخفى آمريکا با نيروهاى شورشى، و سرانجام وارد شدن...

گئورگى ميرسکی
ترجمه از:
سيامک سلطانی

بر اساس داده هاى انستيتوى تحقيقات استراتژيک در لندن، از طريق عبور دادن گاز از ١٠٠٠ دستگاه سانتريفيوژ در نطنز، ايرانى ها مى توانند پس از سه سال، ٢۵ کيلو گرم اورانيوم غنى شده که براى ساختن يک بمب...

دارا گلستان

در چند ماه گذشته ايران ترديدى باقى نگذاشت که غنى سازى اورانيوم و پژوهش هائى با کاربرد نظامى را رها نميکند. سه کشور اروپائى به اين نتيجه رسيدند که رهبران ايران از گفتگو با آنها به عنوان وسيله اى...

فرخ نعمت پور

تشديد آتش نفاق ميان شيعيان و سنيها، تنها به خود عراق محدود نخواهد ماند. و اين ميتواند خيلى سريع به مناطق و کشورهاى ديگرى هم کشيده شود که در آنها شيعيان و سنيها از درصد بالائى برخوردارند

فرخ نعمت پور

پيشروى نيروهاى مذهبى، بايد جناح سکولار را هوشيار سازد که در بازى سياست، عدم توجه به خواست توده هاى محروم جامعه، تسليم محض بازار آزاد شدن، درها را بدون حساب و کتاب به روى بازارهاى منطقه و جهانى...

دارا گلستان

نماينده حزب دموکرات آمريکا درمورد مسائل مربوط به ايران نه تنها ايرادى از سخنان ساليانه اخير بوش نگرفت بلکه کمترين اشاره اى هم به آن نکرد. ميتوان اين برداشت را کرد که در مورد ايران سياستهاى بوش...

ترجمه از:
حسن نادری

ما اميدواريم که نيروهاى مخالف جنگ، پيچيدگى شرايط عراق را درک نمايند. در عين حال، ما از تمام احزاب و سازمانهاى کشورهائيکه به عراق نيرو فرستادند، ميخواهيم تا فراخوان به عقب نشينى نيروهاى کشورشان...

فرخ نعمت پور

تاخير معنادار و طولانی در اعلام نتايج نهائی انتخابات پانزده دسامبر عراق، نشان از وخامت روزافزون اوضاع داخلی و نيز تنش جدی در روابط مابين نيروهای عمده و اصلی سه گانه اين کشور دارد...

صفحه‌ها