بین‌المللی

ش. سیامک

با برجسته‌ کردن چهار‌ حادثه‌ عمده‌ (قيام مردمى در پى جنگ اول خليج فارس، آغازجنگ داخلى و آرامش نسبی پس از پايان آن و جنگ دوم خليج فارس)، ميتوان تاريخ کردستان عراق از سال ١۹۹١ به‌ بعد را به‌ چهار‌...

برخلاف كسانى كه معتقدند صلح و امنيت بين‌المللى وظيفه شوراى امنيت است و اركان ديگر در اين رابطه نقش مستقل‌ترى ندارند به نظر ميرسد تمامى اركان ملل متحد در حدود اختيارات خود مستقلاً در حفظ صلح موثر...

ترجمه از:
سیامک سلطانی

منافع آن‌ها (نيروهای محافظه‌کار) چنين ايجاب می‌کند که همه نيروی جامعه را در پيرامون مسئله‌ای گرد هم آورند؛ برای رسيدن به چنين هدفی لازم دارند که وضعيت خطر تهديد و فشار از خارج را ايجاد نمايند

نیر رزن
ترجمه از:
چشم انداز ایران

از سال ٢٠٠۴ ميلادى جنگ فرقه اى و قومى در عراق آغاز شده اما در ابعاد کوچک و چون شب ها و دور از چشم خبرنگاران اتفاق مى افتد چندان توجهى به آن نمى شود. فعلاٌ آمار مجروحين بسيار اندک است اما با سرعت...

فرخ نعمت پور

در فضاى کنونى عراق سه مشخصه اصلى از هم قابل تفکيک هستند: چانه زنى و کلنجاررفتن نيروهاى برنده انتخابات اخيربر سر چگونگى بافت دولت آينده، مذاکرات مخفى آمريکا با نيروهاى شورشى، و سرانجام وارد شدن...

گئورگى ميرسکی
ترجمه از:
سيامک سلطانی

بر اساس داده هاى انستيتوى تحقيقات استراتژيک در لندن، از طريق عبور دادن گاز از ١٠٠٠ دستگاه سانتريفيوژ در نطنز، ايرانى ها مى توانند پس از سه سال، ٢۵ کيلو گرم اورانيوم غنى شده که براى ساختن يک بمب...

دارا گلستان

در چند ماه گذشته ايران ترديدى باقى نگذاشت که غنى سازى اورانيوم و پژوهش هائى با کاربرد نظامى را رها نميکند. سه کشور اروپائى به اين نتيجه رسيدند که رهبران ايران از گفتگو با آنها به عنوان وسيله اى...

فرخ نعمت پور

تشديد آتش نفاق ميان شيعيان و سنيها، تنها به خود عراق محدود نخواهد ماند. و اين ميتواند خيلى سريع به مناطق و کشورهاى ديگرى هم کشيده شود که در آنها شيعيان و سنيها از درصد بالائى برخوردارند

فرخ نعمت پور

پيشروى نيروهاى مذهبى، بايد جناح سکولار را هوشيار سازد که در بازى سياست، عدم توجه به خواست توده هاى محروم جامعه، تسليم محض بازار آزاد شدن، درها را بدون حساب و کتاب به روى بازارهاى منطقه و جهانى...

دارا گلستان

نماينده حزب دموکرات آمريکا درمورد مسائل مربوط به ايران نه تنها ايرادى از سخنان ساليانه اخير بوش نگرفت بلکه کمترين اشاره اى هم به آن نکرد. ميتوان اين برداشت را کرد که در مورد ايران سياستهاى بوش...

ترجمه از:
حسن نادری

ما اميدواريم که نيروهاى مخالف جنگ، پيچيدگى شرايط عراق را درک نمايند. در عين حال، ما از تمام احزاب و سازمانهاى کشورهائيکه به عراق نيرو فرستادند، ميخواهيم تا فراخوان به عقب نشينى نيروهاى کشورشان...

فرخ نعمت پور

تاخير معنادار و طولانی در اعلام نتايج نهائی انتخابات پانزده دسامبر عراق، نشان از وخامت روزافزون اوضاع داخلی و نيز تنش جدی در روابط مابين نيروهای عمده و اصلی سه گانه اين کشور دارد...

کلب پاولوفسکی
ترجمه از:
سيامک سلطانی

همه انتخاباتی که در طول سال جاری انجام شدند همراه بودند با جنگ مابين ناظرين انتخابات و جنگ بين ارزيابی اين ناظرين از نتايج انتخابات. چنين چيزی در گذشته وجود نداشت و اين البته هرچند پديده مثبتی...

فرخ نعمت پور

برنامه کاهش نيروهای آمريکائی در عراق متعاقب انتخابات پانزدهم دسامبر که‌ طی آن پروسه‌ اصلی ايجاد دولت نوين عراقی آغاز ميشود، برای موفقيت خود احتياج به‌ آن دارد که‌ هم همکاری کشورهای پيرامونی و...

نوام چامسکی
ترجمه از:
کاوه عظیمی

در اثر حضور مردم ونزوئلا در صحنه و پشتيبانی وسيع آنان از دمکراسی که آن را با جديت دنبال و حراست می کنند، کاری که کمتر از رهبران سياسی آمريکائی بر می آيد، دولت آمريکا مجبور به عقب نشينی از مواضع...

ترجمه از:
ا. آذرنگ

کشورهايی که تا کنون به پيمان منع گسترش اتمی نپيوسته اند، بايد آنرا امضاء کنند. در اين زمينه، مايلم يکبار ديگر اعلام کنم که هند قوياً به امر خلع سلاح و عدم گسترش اتمی، پايبند است. اما انتظار از ما...

فرخ نعمت پور

قانون اساسی که‌ اميد ميرفت بعد از سقوط صدام بری از مبانی ضد دمکراتيک باشد، به‌ علت تاثير جناح شيعيان و نيروهای واپسگرا‌ در سطح بالائی به‌ زير تاثير مبانی اسلامی رفته‌ است و بدين وسيله‌ عراق را در...

هربرت دوچنا
ترجمه از:
انوشه کیوان پناه - المیرا مرادی

در پیش نویس قانون اساسي عراق ماده جدیدي وضع شده است که زمینه را براي خصوصي سازي منابع نفت عراق و واگذار کردن کنترل آن به فراملیتي هاي نفتي فراهم مي کند.
بر خلاف برداشتي که رسانه ها القاء مي...

روابط بین الملل سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

برپايه شناخت و ارزيابي سازمان فداييان خلق ايران ﴿اكثريت﴾، که يک سازمان سياسي اپوزيسيون است و از 35 سال پيش تا کنون در راه برقراري و گسترش دمکراسي در ايران مبارزه ميکند، اکثريت مطلق مردم ايران...

حسین خرمی

به عنوان یکی از این اعضا و به عنوان یک فعال چپ در عرصه مسائل ایران که در اتحاد چپ منطقه خود نیز فعال هستم، از شورای مرکزی سازمان و بویژه کمیسیون بین الملل آن انتظار دارم که در این زمینه فعال گردد...

صفحه‌ها