نفیسه محمدپور

نفس های آخر کودکان و زنان در طرحی جامع و متعالی

به راستی دغدغه ای فراتر از ازدیاد زاد و ولد در ایرانی که ما شایستگی حمایت و پرورش صدها هزار کودک کار و خیابان که در معرض انواع بیماری های خاص و آزارهای روحی، جسمی و جنسی قرار دارند، نداریم. آیا همین کودکان توانایی و لیاقت آینده سازی برای ایران را ندارند که آنها را در خیابان های شلوغ و پر خطر رها کرده و به فکر کودکانی از جنس دیگر باشیم. یا حتی قبل از خیابان های کلان شهرها و حاشیه آنها نگاهی به درون خانه های خود انداخته ایم؟ آیا به تک فرزندان ما آنقدر خوش می گذرد که بخواهیم این خوشی را به 4 بچه یا بیشتر به ازای هر خانواده ایرانی نیز بدهیم.

بخش: 
اشتراک در RSS - نفیسه محمدپور