سیمین بهبهانی

زنی با زبانی چو شمشیر

عالم تاج قائم مقامی، با نام شعریِ ژاله از زنان شاعر برگزیده ی کشور ما است که نامش همراه با شعرش به تصادف باقی مانده است و اگر پسرش ، پژمان بختیاری ـ که خود از شاعران خوب معاصر بود ـ در کتاب های باقی مانده از مادر جست و جو نمی کرد، در نمی یافت که مادرش شاعری خوش ذوق و توانمند بوده است

سیمین بهبهانی: از مدرسه ناموس تا کاندیداتوری جایزه نوبل ادبی

فرازهای زندگی و آثار ماندگار سیمین بهبهانی، بانوی شعر و غزل ایران فراوان است و از ظرفیت یک متن مختصر بیرون. اما ما در مدرسه فمینیستی به بهانه تولد 83 سالگی ایشان تلاش کرده ایم در حد بضاعت و امکانات مان، مختصری از احوالات و آثار ایشان را گرد آورده و منتشر سازیم:

اشتراک در RSS - سیمین بهبهانی