حسین اکبری

دولت، کارگران و چالش های پیش رو در شرایط پس از تحریم

با توجه به گرانی و تورم فزاینده موجود زندگی در ایران را به روزمره گی وتلاش برای بقا و زنده ماندن بدل کرده است. فاجعه آنجا بیشتر نمایان می‌شود که پرداختن به امر معیشت همه ارزش‌های انسانی را در مخاطره افکنده است. آسیب‌های اجتماعی یکی پس از دیگری بنیان‌های خانوار‌های زحمتکشان را در می‌نوردد. هیچ چیز مهم‌تر از رفع نیاز‌های اولیه مردم برای ادامه زندگی درخور و انسانی نیست ادامه وضعیت کنونی تحمل ناپذیر و درعین حال دردناک است باید از این بحران عبور کرد!

بخش: 

" فصل تغییرات در قانون کار فرار سیده است"

در شرایط و موقعیت کنونی چه عواملی می تواند این تغییر را به سود کارگران ایجاد کند ؟ چه امکاناتی وجود دارد که با تکیه برآن نمایندگان و آگاهان کارگری بتوانند نقش تعیین کننده ای برای تحقق منافع کارگران در این تغییر ایفا کنند؟ این بسیار مهم است که دست آورد این عرصه از قانونمندی های زندگی اجتماعی، کارگران از سردر گمی های موجود رهایی یابند مهمتر از آن اراده ای است که راه رهایی از این بی قانونی های قانونیت یافته را به کارگران بشناساند.

بخش: 

تعیین مزد کارگران در اختیار تام دولت است/ نمایندگان کارگران حضور تزئینی را نپذیرند

یک فعال مستقل کارگری معتقد است تنها وظیفه نمایندگان کارگران در شورای تعیین مزد، مقاومت شجاعانه در مقابل تصویب دستمزد غیر قانونی است.

حسین اکبری در جریان مذاکرات تعیین مزد 94 به ایلنا گفت: اگر حداقل دستمزد سال 94 بر مبنایی به غیر از معیارهای ماده 41 قانون کار (نرخ تورم و سبد معیشت) افزایش یابد گروه کارگری شورا باید به نشانه اعتراض از امضای مصوبه خودداری کند.

بخش: 

اسراییل متجاوز است و دیگر هیچ!

فراموش نکنیم که اسراییل متجاوز است و عمر تجاوزش به فلسطین بیش از عمر متوسط انسان در جهان کنونی است نسل هایی از انسان ها این تجاوز را دیده و شینده و با مردم فلسطین همدردی کرده اند به رغم همه سیاست بازی حامیان دروغین مردم فلسطین هنوز بیشترین مردم دنیا بر این عقیده استوارند که اسراییل متجاوز است و دیگر هیچ!

هیأت امنای تأ مین اجتماعی به دستگاه تأیید مدیران دولتی فروکاسته شده‌ است

وی با بیان اینکه تشکیل نهاد صنفی مستقل کارکنان سازمان تامین اجتماعی مانند همه نهادهای صنفی کارگری می‌تواند برای بقای سازمان مفید و موثر باشد، افزود: وجود یک نهاد صنفی در درون تامین اجتماعی در کنار حضور نمایندگان واقعی کارگران بیمه شده در راس این سازمان می‌تواند به شفافیت عملکرد سازمان کمک کند.

بخش: 

مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار درباره سازو کار های حداقل مزد چه می گویند؟

نمایندگان کارگران در سازمان های کارگری چنانچه به این ساز و کارها آکاهی داشته باشند بی تردید قادر خواهند بود تا با اعتماد به نفس بیشتری از حقوق کارگران ومزد بگیران بر سر میز مذاکرات و همچنین در آگاه سازی موکلان خود برای همراهی آن¬ها در پیشبرد بهتر این مذاکرات و رسیدن به نتایج عادلانه و مطلوب تری دست یابند.

بخش: 

حقوق کار وسازمان های کارگری

درعین حال با تغییر شرایط به تبع انتخابات این امکان هر چند اندک وجود دارد تا دولتی که به تدبیر و امید تعریف شده است را به این وسیله بیازماییم که آیا با دولت پیشین دربه رسمیت شناختن حقوق کاردرقانون اساسی وقانون کار متفاوت است؟ آیا لایحه « اصلاح» و «تغییر » قانون کاری را که توسط آقای احمدی نژاد به مجلس ارائه شده است را پس میگیرد؟ آیا به خواست کارگران مبنی برابطال طرح غیر قانونی، واپسگرایانه وبه استثمارگرانه دولت پیشین را می پذیرد؟

بخش: 

شاید رییس جمهور بخواند

از مواردی که می تواند تضمینی برای پرداختن به مطالبات بالا قرار گیرد، اجرای بی کم و کاست اصول فصل سوم قانون اساسی در باره حقوق ملت است که پرداختن به این فصل از جمله تاکیدات رییس جمهور چه در دوران پیش از انتخابات و چه پس از پیروزی در انتخابات در مراسم نتفیذ و تحلیف و در مصاحبه های مطبوعاتی ازسوی ایشان بیان شده است.

بخش: 

نگرش سطحی و تقلیل گرایانه به مطالبات کارگری راهی بی فرجام

فرض براینکه در پیرامون ما کارگرانی باشندکه بیکار شده اند و حتی پرداخت بیمه بیکاری و نقدینگی ماهانه یارانه ای نیز از بار مشکلات شان کم نمی کند وعلل واقعی چنین مصیبتی را با گوشت و پوست خود درک کرده باشند. طبیعی است که آنها در برابر پیشنهاد حرکتی برای تغییر شرایط، هر قدمی را سنجیده و استوار برمی دارند چرا که چیزی را برای از دست دادن ندارند، ضمن آنکه تعهدشان نسبت به خانواده و نسلی که می پرورانند به آنها تکلیف می کند که بی تفاوت و مصلحت گرا نباشند.

بخش: 

بررسی علل بیکاری و راه مقابله با آن

نتایج ناگوار از شیوه اقتصادی مسلط بر کشور و بحران بیکاری کنونی و روند فراینده آن از یک سو و تجارب تلخ زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دوران پیش از انقلاب و تاکید رژیم پبیشین برتوسعه بدون توجه به نقش نیروی کار و در نتیجه پیشرفت بدون توسعه انسانی هشدار باشی است برای همه کسانی که دل در گرو توسعه پایدار و بر پایه عدالت دارند

بخش: 

چگونه بە توانمند شدن کارگران بیندیشیم

تجارب از راه آموزش وتوانمندسازی کارگران امکان پذیراست. آموزش وتوانمندسازی به دوصورت مستقیم وغیرمستقیم تحقق می بصورت مستقیم آن در میان کارگران وهم اندیشی چهره بە چهرە فعالان کارگری با همقطارانشان است وآموزش غیر مستقیم از راه های گوناگونی ـ که امکان آن را فعالان باید کارگری، کارگران روشنفکر و روشنفکران طرفدار طبقه ی کارگر در می یابند و ایجاد می کنند ـ به انجام خواهد رسید؛ هزاران راه رفته و نرفته ای که باید کشف و پیموده شوند. یکی از آنها و مهمترین شان پافشاری بر ضرورت درک تشکیل سازمان های مستقل کارگری به کارگران است

بخش: 

کانون عالی انجمن های صنفی کارگران پاسخ دهد!

با توجه به دلایل و قرائن منطقی هم به نظر می آید که اصلاح این قانون محدودیت های بیشتری برای کارگران ایجاد کند. مهم ترین این دلایل عدم انتشار بیرونی اصلاحیه برای آگاهی افکار عمومی کارگران و مزد و حقوق بگیران تحت پوشش مقررات وزارت کار است. با توجه به اینکه روشن نیست که در باره چه چیز باید نظر داد و اینکه آیا نظرات پیرامون ضعف ها وناکارمدی های قانون فعلی تا چه اندازه مورد توجه دولتی قرار می گیرد که تا همین حالا هم به قانون کار و قانون اساسی در باره حقوق کارگران به عنوان بخشی از ملت عمل نکرده است

بخش: 

کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری در بوته نقد

آنچه که دراین روند باید مورد توجه قرارگیرد این است که بخشی از این روند چه با آن موافق باشیم یا نباشیم فرایندی به تمام معنا سیاسی است که همواره از مطالبات و خواسته های انباشته شده در بین کارگران ایران به غایت بهره برداری شده و میشود. دولتها وجناحهای حاکم پس از انقلاب در ایران نهایت بهره برداری از انرژی موجود در نزد کارگران به سود تحکیم مواضع خودو به تضعیف رقیبان خویش بکاربسته اند و...

بخش: 

گفتگو با حسین اکبری از فعالان کارگری و اجتماعی ایران

موارد دیگری موجب شده است که حداقل حقوق پایه به عنوان حداکثر مزد قابل پرداخت تلقی شود و بسیار مشاهده میشود که کارگران تحصیلکرده و دارای مهارت با همین حد از تعیین مزد به کار گرفته میشوند. درست است که حداقل دستمزد باید مطابق قانون پاسخگوی وضعیت معیشتی کارگران در اوضاع کنونی باشد، اما این امر نباید موجب گردد سایر موضوعات تاثیرگذاری که درفرایند تولید و خدمات موثر و گاه تعیینکننده هستند به فراموشی سپرده شوند

بخش: 

سال ٨۴ سالی متفاوت براى كارگران

كارگران در سال ٨۴ به تجربه دريافتند كه فعاليت‌هاى صنفى، در پی‌گيرى خواست‌ها و مطالبات با تكيه بر تشكيلات سنديكايى كه خود آن‌را بر پا ساخته‌اند، چه‌گونه مورد حمايت وسيع در عرصه‌ى ملى و بين‌المللى واقع خواهد شد. حمايت اتحاديه‌هاى كارگرى جهان از كارگران شركت واحد اتوبوس‌رانى نشان‌گر اين موضوع است

بخش: 

کارگران زن و فعاليتهای اتحاديه ای

همچنان كه وجود تشكيلات توده اي زنان امري ضروري است و مي تواند در قالب هاي مختلف و در برگيرنده منافع و خواست هاي آنان در زمينه آزادي هاي سياسي و اجتماعي باشد، اماجداسازي زنان كارگر و فعاليت اتحاديه اي آنان از جنبش عمومي طبقه كارگر به معني دو نيم كردن پيكره واحدي است كه به رغم تفاوت جنسي در يك سيستم و ارگانيسم واحد، داراي تضادهاي آشتي پذير هستند.

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - حسین اکبری