فرشید فاریابی

بزرگان ادب و هنر ایران در گوتنبرگ - سوئد

دوستداران ادب و هنر ایرانی ساکن گوتنبرگ سوئد، از عصرگاه روز جمعه 23 سپتامبر تا شامگاه یک شنبه 25 سپتامبر با تلاش کانون، فرهنگی "بِـِهنما" میزبان چهره هایی چون جواد مُجابی، محمد شمش لنگرودی، امیر حسن چهلتَن، ژیلا مساعد، منصور کوشان، سودابه و سوسن فرخ نیاو... خواهند بود.

اشتراک در RSS - فرشید فاریابی