عاطفه کشتکار

خواب خورشید»: عشق و نفرت در ترانه های ایرانی

آ غاز فیلم با معرفی ترانه پردازها و خوانندگان قدیمی و جدید شروع می شود و در طول فیلم، راوی با بزرگان موسیقی در مورد اینکه چرا مفهوم عشق در موسیقی ایرانی دچار این سرنوشت شده به گفتگو می نشیند. ،در این فیلم بزرگانی چون سیمین بهبهانی، پری زنگنه، ناصر چشم آذر، خاطره پروانه نظرات خود را بیان می کنند که چگونه این همه تفاوت و کشمکش ذهنی بین نسل ها بوجود آمده است

اشتراک در RSS - عاطفه کشتکار