حسین زندی

به بهانه ی نمایش «ایران» در همدان

مرثیه ای برای ایران کهن ، سوگواره ای برای سرزمین مادری و مادرها و زن های سرزمین دیرسالش و ستایشی برای مهر و مهربانی روایتی از تاریخ پر پیچ و خم ایران، از تاریخ یورش ها و حمله های دشمنان و ویرانی هایی که به بار آورده اند و مصیبت هایی که بر جا نهاده اند

اشتراک در RSS - حسین زندی