علی اشرف درویشیان

بیشتر زندگی ام را با مردم فرودست گذرانده ام

ادبيات داستانى و حتى شعر ما با مشكل سانسور مواجه است و به همين دليل است كه پيشرفت نمىكنند. انگار نمىخواهند جوانان ما سرگرمى سالم داشته باشند. البته من با جوانترها ارتباط دارم. گاهى به من سر مىزنند و تا آنجاكه بشود راهنمايىشان مىكنم. اما هنوز اين آرزو در دلم مانده كه در جلسهاى با همشهريانم در كرمانشاه صحبت كنم

اشتراک در RSS - علی اشرف درویشیان