امیر مصدق کاتوزیان

مطرح شدن بحث جایگزینی مجازاتهای دیگر به جای سنگسار در ایران

شورای نگهبان در دیماه گذشته تغییر مجازات سنگسار را در قانون مجازات اسلامی گنجاندهاست. اگر بعد از بررسی در قوه قضائیه رئیس مجلس مصوبه شورای نگهبان را ابلاغ کند قانون قضات را مکلف میکند دیگر در موارد رابطه نامشروع جنسی زن شوهردار یا مرد همسردار حکم سنگسار صادر نکنند

اشتراک در RSS - امیر مصدق کاتوزیان