پیمان معادی

اینجا، هنوز ایران است

ما نه گوسفندیم و نه خود را به خریت زده ایم. تنها تفاوتمان اینست که بلندگو ها را به شما داده اند، و تماشاچیگری را به ما پیش فروش کرده اند. شما می تازید و گرد و خاک می کنید، ما چشمهایمان از غبار ِشما و اشک هایمان گِل می شود، اما چیزی نمی توانیم بگوییم. نه اینکه آزادی بیان نداریم … چرا داریم، مشکل اینجاست که آزادی پس از بیان نداریم

اشتراک در RSS - پیمان معادی