یدالله موقن

ارنست کاسیرر: فیلسوف فرهنگ

برجسته ترین خصلت زندگی کاسیرر و آثارش تعهد او به حفظ استقلال معنوی فرد بود . کاسیرر در سراسر زندگیِ فلسفی خود هرگز در این موضوع شک نکرد که انسانیت به طور عام و فرد انسان به طور خاص آزادند. این اعتقاد بنیادی هم ابتدا و هم انتهای کوشش های فکری او بود

اشتراک در RSS - یدالله موقن