لنارت بهرسون

جادوگر فلورانس- رمانی تازه از سلمان رشدی

همه وقت رشدی در فعالیت های فرهنگی می گذرد. او از معاشرت با مردم لذت می برد. او می گوید: رمان خوب بر عاج فیل گذاشته نشده تا نویسنده به فیل دست یابد و از روی عاجش رمان بردارد، بلکه رمان در اتاقی که فضای روشنفکری بر آن حاکم است، شکل می گیرد و روح نویسنده در رمان دمیده می شود

اشتراک در RSS - لنارت بهرسون