یرواند آبراهامیان

سمینار پژوهشی پنجاه سال جنبش فدائی بهمن ۱۳۹۹- سخنرانی پروفسور ارواند آبراهامیان

مروری برسير تکوين و اثرگذاری "چريک های فدائی خلق"

موضوع سخنراتی پروفسور یرواند آبراهامیان در سمینار پژوهشی پنجاه سال جنبش فدائی مروری برسير تکوين و اثرگذاری "چريک های فدائی خلق" بود و مورد استقبال شرکت کنندگان در سمینار قرار گرفت. پروفسور یرواند آبراهامیان استاد برجسته تاریخ معاصر ایران، صاحب تالیفات فراوان، از جمله، «ایران بین دو انقلاب»، «تاریخ ایران مدرن»، «کودتا»، «اسلام رادیکال: مجاهدین ایرانی» («خمینیسم» مجموعه مقالات)، «اعترافات شکنجه شدگان»، «مردم در سیاست ایران» («درباره تئوری توطئه در ایران» مجموعه مقالات) و بسیاری نوشته های دیگر. یرواند متولد ۱۳۱۹ در تهران است. او در دهسالگی به بریتانیا مهاجرت کرد. در ۲۰ سالگی به دانشگاه اکسفورد پذیرفته شد. و در ۲۹ سالگی به اخذ درجه دکترا از دانشگاه کلمبیا در نیویورک نائل آمد. آبراهامیان در دانشگاه های پرینستون، نیویورک، اکسفورد، و در کالج باروک نیویورک با سمت استاد ممتاز تدریس کرده است. او اکنون بازنشسته و مقیم نیویورک است. بسیاری از آثار پروفسور به فارسی ترجمه شده است.

مصاحبه با یرواند آبراهامیان، درباره حمله نظامی به لیبی و اوضاع منطقه

به نظر من، در تصویر کلیتر، این حمله به معنای خیزش موج تازهای از امپریالیسم است که بر اساس آن، قدرتهای غربی، از جمله اروپا، کوشش خواهند کرد تا نفوذ گذشتهٔ امپراتوری خود را احیاء کنند. آنها ممکن است از «امپراتوری» خواندن آن خودداری کنند، همان طور که بعد از ۱۹۱۹ آن را نه «امپراتوری» بلکه نظام «تحتالحمایگی» خواندند...

اشتراک در RSS - یرواند آبراهامیان