پترم یوهانسن

انتظار زیادی از این مذاکرات نمی توان داشت

در گرماگرم این رویدادها، در میان فلسطینیها بار دیگر بحث بر سرانتفاضه است. انتفاضهای که مردم را به مبارزه با اشغال فرابخواند، و از حقوق مردم فلسطین برای مخالفت با اشغال دفاع نماید. تجربه نشان داده است که دنیا فقط صدای مردم سنگ پران را می شنود

اشتراک در RSS - پترم یوهانسن