کیمیا موسویان

نشست «بررسی پیامدهای ناقص سازی جنسی زنان در ایران» برگزار شد

رایحه مظفریان نویسنده ی کتاب تیغ و سنت نیز با اشاره به آمار رو به افزایش ناقص سازی زنان در ایران و ارائه ی بررسی های انجام شده، اعلام کرد ناقص سازی زنان در ایران در شهرهای هرمزگان، لرستان، ايلام، كرمانشاه، آذربايجان غربي و خوزستان به نسبت های مختلف انجام میگیرد. وی در ادامه گفت: فاجعه ی بزرگتر، اين است كه در قشم به دليل اعتقاد به كليشه‌هاي جنسيتي، 83 درصد ختنه زنان گزارش شده است. مظفریان با اشاره به اینکه پيشوايان ديني، زنان و دايه‌ها و كادر علوم پزشكي از مهمترين افرادی هستند كه مي‌توانند در كاهش و متوقف‌سازي اين موضوع دخيل باشند، از دولت خواست تا با ارائه ی آمارها به یونیسف، ضمن اقدامات ملی با دریافت تسهیلات از یونیسف باعث تعجیل در از بین بردن ناقص سازی زنان گردد.

اشتراک در RSS - کیمیا موسویان