منصور بيات زاده

از برگزاری گردهمایی عمومی جبهه ملی ایران در ١۴ اسفند در تهران پشتیبانی کنیم !

توضیحی درباره مواضع اتخاذ شده از سوی سایت «پیک نت» در باره نامه جبهه ملی به رئیس جمهور،تحت عنوان «مخاطب فیسبوکی»

قبلاً توضیح دادم که طرح نظرات مقام رئیس جمهوری در مورد بمرجله اجرا گذاشتن اضل ٢۷ قانون اساسی، امکان دارد بطور مصلحتی مطرح شده باشد. بخاطر جلوگیری از چنان حالتی، حتماً ضرورت دارد و لازم است تا خود رئیس جمهور را مخاطب اجرای آن «اصل» قرار داد. تصمیمی که «هیئت رهبری وهیئت اجرائیه جبهه ملی ایران» به درستی اتخاذ کرده است. تصمیمی که کاملاً مورد تائید ما سوسیالیست های مصدقی می باشد.

تأملی بر اظهارات سيدمحمد خاتمی

نگاهی به نوشتۀ "«جمهوری» یک تعارف نیست، خطر تحجر و اخباری‌گری انقلاب را تهدید می‌کند"

می توان گفت انقلاب بهمن ١٣۵٧ ادامه و نتيجه اعتراضات و مبارزه ايست که چند روز بعد از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ شروع شد وبمدت ٢۵سال عليه حکومت خودکامه و وابسته محمدرضاشاه پهلوی به طرق و شيوه های متفاوت ادامه داشت!

اشاره به مقالۀ آقای منوچهر صالحی تحت عنوان:«مشت نمونه خروار» وتوضيحاتی درباره سخنرانی وی درنشست«مجامع اسلامی ایرانیان» درهامبورگ

آن وضع سیاسی حاکم بر نیروهای سیاسی در واقع بیانگر این واقعیت بود که بخشهای مختلف نیروهای مخالف شاه، در آن زمان هنوز به معنای مقوله ای بنام «سکولاریسم»، یعنی «جدائی نهاد دین از نهاد دولت» آشنائی نداشتند، و یا اگر آشنائی داشتند، انرا در نوشته ها و مدارک سازمانی بعنوان خواست مطالباتی خود مطرح نکرده بودند.

جنبش دانشجوئی ایران قبل از انقلاب بهمن ١٣۵٧چگونگی تأسیس و شکل گرفتن کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحادیه ملی)

من در اين نوشته سعی می کنم به رئوس اتفاقاتی که در مقطع تاريخی سال ١٣٣٩ در رابطه با فعاليتهای دانشجويان ايرانی رويداده و يا مسائلی که سبب شده و تا حدودی کمک نموده اند تا تشکيلات دانشجوئی بنام «کنفدراسيون» تأسيس گردد، اشاره کنم.

بخش: 

چگونگی شکل گرفتن تشکیلات «جبهه ملی ایران در اروپا»

پس از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢

آنانکه نمی خواهند اشتباهات گذشته مجددأ تکرارشود ، حتمأ بايد با کمک به بررسی دقيق تاريخ گذشته وطنمان ايران،اجازه ندهند تا بر کمبودها، اشتباهات، و خطاهای فعالين و کوشندگان، سازمانها، احزاب و جبهه ها پرده استتار کشيده شود. ويا فعاليت ها و مبارزات نيروهای آزاديخواه، استقلال طلب و طرفدار حاکميت قانون وارونه جلوه داده شوند و...

اشتراک در RSS - منصور بيات زاده