انصافعلی هدایت

دیکتاتورگرایی ایرانیان

ساختار سیاسی ایران و نقش ولی فقیه

 در قانون اساسی، قدرتی که به ولی فقیه داده شده، به قدری زیاد است که وی می تواند انجام اصول و اعمال واجب دینی را هم متوقف سازد. او می تواند، زن و شوهران را به هم حرام کند. بر اساس همین توان نامحدود، خمینی که اولین ولی فقیه در جمهوری اسلامی بود، اولین رئیس جمهور انتخابی مردم (دکتر ابوالحسن بنی صدر) را از قدرت بر کنار کرد، و محمدعلی رجایی را به جای او گذاشت که مطیع و مقلد آیت الله بود

آیا ما نژاد پرستیم؟

جامعه ایرانیان تساوی طلب و ضد نژاد پرست را پیش ببریم

بیایید انسان ها را انسان ببینیم، نه ایرانی یا غیر ایرانی. نه مسلمان یا غیر مسلمان، نه زن و مرد. نه ترک و نه عرب و نه فارس. نه غربی و نه شرقی. نه سیاه و نه سفید. نه زشت و نه زیبا؛ انسان! همانگونه که مادرمان زاده است

ما سکوت کاشتیم. آنان هم سکوت تحویلمان دادند…

در زمانی که آن ملت ها فریاد می کردند و برای قطره ای حق، ده ها کشته می دادند، ما در جبهه اصلاحات و حقوق بشر، و تهران، آنان را تنها گذاشتیم. وقتی نوبت آسیاب ما (اصلاح طلبان و حقوق بشری ها و سیاسیون) شد، این بار آنان ما را تنها گذاشتند تا شکنجه را در زیر مشت ولگدها، مزه کنیم. تنها بمانیم

احمدی نژاد دو گام به پیش با یک طرح جدید

هر چهار نامزد پست ریاست جمهوری که از مهره های اصلی خود حکومت هستند، ابتکار عمل سیاسی را از دستان خارج نشینان ایرانی ربودند. هر چهار تن اعتراف کرده اند که به ملت های غیر فارس ساکن ایران ظلم شده است. هر چهار تن قول و وعده داده اند که اصول قانون اساسی مربوط به آموزش زبان مادری را به اجرا خواهند گذاشت. از همه آن ملت ها، افرادی را به مقام های دولتی خواهند برگزید

نقش و جایگاه سیاسی اکبر اعلمی در آینده ایران

اعلمی ... می داند که اهمیت تاسیس چنین نهاد مدرن و الگویی در خارج از بدنه حاکمیت، کمتر از ریاست جمهوری چهارساله نخواهد بود. به عقیده من، اعلمی برای ریاست جمهوری زاده نشده است. او لیاقت ساخت ایران مدرن را دارد

اشتراک در RSS - انصافعلی هدایت