حمیدرضا تکاپو

حقیقت «کمیتۀ حقیقت یاب»

... اگر کمیته های مورد ادعای مجلس («حقیقت یاب» و «ویژه» و «تحقیقات») پیرامون فجایع کهریزک و حملات خونینِ افرادِ معلوم الحال به کوی دانشگاه و منازل مردم و کشتار خیابانیِ آنان در حوادث بعد از انتخابات اصلا وجود نداشته و تشکیل نشده، پس چگونه یازده ماه با افکار عمومی بازی شده است؟

اشتراک در RSS - حمیدرضا تکاپو