مصطفی خسروی

رویکرد جنبش دانشجوی در قبال جنبش سبز

در دوران نخست دولت احمدی نژاد، دانشگاه ها مانند دیگر نهاد های جامعه، سر خورده از ادبیات اصلاح طلبی و نگران از فشارهای دولت جدید برای بستن عرصه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی، سعی می کردند تا آنجا که امکان دارد وارد مقوله های عمومی و سیاسی نشده، و تنها به موضوعات صنفی بپردازد. انتخابات دهم بر خلاف تصور همگان فضای جامعه را بکلی تغییر داد

اشتراک در RSS - مصطفی خسروی