غیدا عنانی

ما در برابر خشونت هستیم، نه در برابر مردان

در جهان عرب، این به معنای تجدید تعهد ما به تعامل با مردان و جذب آنها برای ایجاد راه های خلاق و معنی دار است. ما در حال فراتر رفتن از تصورات قالبی و کلیشه هایی هستیم که ما را محصور کرده اند. ما دیگر تصویری از مردان به عنوان مرتکبان، مستبدان، و ستمگران را نمی پذیریم. این اشتباه و غیرمسئولانه است. چنین تصویری باعث ایجاد شکاف عمیق بین مردان و زنان شده، و ... حتی زنان در این سناریو گم اند

بخش: 
اشتراک در RSS - غیدا عنانی