ستاره هاشمی

سال 89 با زنان مجلس

... طی یک سال گذشته تلاشهایی نیز در راستای قانونگزاری صورت گرفته که از آن جمله بررسی مجدد لایحه حمایت از خانواده است. اگرچه گاهی مسائل زنان تحت عنوان قوانینی مورد توجه قرار گرفته که به اندازه لایحه یادشده ارتباط آشکاری با زندگی زنان ایرانی ندارد. به طور کلی می توان گفت طرحها و لوایح بررسی شده در مجلس و اعلام مواضع نمایندگان در حوزه زنان حول سه موضوع عمده بوده اند: حجاب، خانواده و خانه داری

بخش: 

درآمدی بر حقوق خشونت یا فرشته ای که زن نبود

فرشته عدالت ترازویی در دست دارد به نشانه دادگری و شمشیری در دست دیگر که حامی عدالت است... شمشیر بی فرمان ترازو نامشروع و ظالمانه خواهد بود و اصلا با قانون بیگانه است. پس ترازوست که به شمشیر مشروعیت میدهد. مقید شدن قدرت به قانون، آرمان قدیمی نخستین قوانین اساسی است. اما آیا اعتدال شمشیر و ترازو همیشه «عادلانه» است؟

بخش: 

حقوق متقابل یا مقابله حقوقی با زنان؟

بررسی و مقایسه تطبیقی حقوق متقابل زوجین در ازدواج

حقوق متقابل در قانون ایران مبتنی بر تفاوت نقش زن و مرد است. این حقوق به مفهوم عام آن می تواند شامل بسیاری از مفاد قانون مدنی در حوزه خانواده باشد و حتی مباحثی همچون طلاق و ارث و حضانت فرزندان را نیز شامل شود

بخش: 

مهاجرت، انتخابی که «جبر زمانه» نبود!

ماندن در ایران یا خروج از آن در نهایت تصمیمی شخصی است و بار ارزشی مطلقی ندارد. این که افرادی به دلیل فشارهای موجود تصمیم به خروج از کشور می گیرند، قابل درک است اما آنچه بیشتر به چشم می آید متعارف پنداشتن این تصمیم به عنوان راهی اجتناب ناپذیر است. ترک ایران یک انتخاب است و عنوان «ناچاری» به این انتخاب دادن انکار مسئولیت ما در قبال پیامد عمل ماست. انکار حقیقت آزادی ماست در این انتخاب

اشتراک در RSS - ستاره هاشمی