سوسن رخش

جایگاه زنان در تحولات خاور میانه

زنان مصر دو روز بعد از اعلام کمیته اصلاح قانون اساسی و مشاهده اینکه دوباره وجود زنان نادیده گرفته شده اعلام یک فراخوان بزرگ دادند و یک گروه بزرگ بدون توجه به وابستگی ایدئولوژیک و حزبی گرد هم آمدند و اتحادیه بزرگ زنان مصر را تشکیل دادند و حالا در حال برنامه ریزی تاریخی ترین تظاهرات 8ـ مارس هستند. میلیونها زن امسال خیابانها را پر خواهند کرد تا به قدرتمردان بگویند که دوره مردسالاری بسر رسیده است

بخش: 
اشتراک در RSS - سوسن رخش